Czech English

OECD – Development Co-operation Report 2021 a s ním související Multi-stakeholder workshopy

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • OECD – Development Co-operation Report 2021 a s ním související Multi-stakeholder workshopy
12.6.2021
FoRS

OECD zve na sérii online seminářů, na nichž se bude diskutovat o výzkumech týkajících se klíčových otázek souvisejících s digitalizací a rozvojovou spoluprací. Tyto diskuse budou přímo informovat o obsahu DCR 2021. Mezi účastníky budou zástupci tvůrců politik a odborníků v oblasti rozvojové spolupráce, mezinárodních organizací, akademické obce, občanské společnosti, organizací a nadací soukromého sektoru, kteří se digitalizací zabývají. Více informací o seminářích:
14. 6. – Partnerships, financing and programming for digitalisation: finding the comparative advantage of development co-operation
17. 6. – Critical success factors in digital transformation: lessons for development co-operation so far

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace