Czech English

Climate Action Network – Seminář o veřejné podpoře fosilních paliv a energetiky

16.9.2016
FoRS

Tento seminář se bude konat 22. září v Praze (místo konání bude upřesněno), pracovním jazykem bude angličtina. Seminář připravuje společně Centrum pro dopravu a energetiku s Climate Action Network – Europe. Cílem setkání zájemců z České republiky, zemí Visegrádu a dalších zemí by mělo být především zmapování situace a pohled na veřejné dotace ve světle odchodu od fosilních paliv a ochrany klimatu. Program setkání najdete tady,registraci pak provádějte do 18. září zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace