Czech English

Člověk v tísni – Diskuze „Je maturita úspěchem žáka, nebo rodičů?“

2.12.2016
FoRS

Vzdělávací program Člověka v tísni Varianty slaví 15 let! Varianty dlouhodobě podporují školy v inovativní a kreativní výuce, seznamují je s novými globálními tématy a vedou je ke kritickému myšlení a hledání nových úhlů pohledu. Nyní jste sdrečně zvání na diskuzi „Je maturita úspěchem žáka, nebo rodičů?“, která se bude konat 9. 12. od 17:00 do 19:00  v prostoru DUP36 (Charvátova 36, Praha 1). Dozvíte se, nakolik je školní úspěch dětí ovlivněn prostředím, ve kterém vyrůstají a jak je možné šance dětí, vyrůstajících v nepřiznivém prostředí, zvýšit. Více informací čtěte na pozvánce Variant!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace