Czech English

CONCORD a DEAR program – Možnost subgrantingu v rámci výzvy Our food. Our future.

Grant je určen pro CSOs sídlící v České republice, Slovensku, Litvě, Řecku a dalších evropských zemích. Vizí je vybudovat silnou koalici mladých lidí (věk 15-35 let) po celé Evropě a spolupracovat při hledání společné vize: Sociálně spravedlivý a udržitelný systém potravin. Cílem bude zlepšovat povědomí mladých lidí o vazbách mezi potravinami a migrací a/nebo změnou klimatu. Deadline přihlašování je 21. června. Veškeré informace zde. Pro detailnější informace je možnost zúčastnit se webináře 1. června, v případě zájmu pište na tento email: subgrantsOFOF@oxfam.de.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace