Czech English

CONCORD Europe – AidWatch report 2021 a online panelová diskuze ke zveřejnění zprávy

AidWatch každoročně sleduje množství a kvalitu oficiální rozvojové pomoci EU a jejích členských států. Zpráva z roku 2021 je příležitostí analyzovat úrovně oficiální rozvojové pomoci dárců EU v roce 2020 rok po vypuknutí pandemie COVID-19. Zpráva hodnotí skutečný dopad COVID-19 na oficiální rozvojovou pomoc EU v roce 2020, a to jak z hlediska množství, tak kvality. V rámci panelové diskuse se setkají klíčové zúčastněné strany a odborníci z EU a partnerských regionů, aby diskutovali o úloze oficiální rozvojové pomoci. Zahajovací akce se uskuteční 6. října 2021. Chcete-li se akce zúčastnit, zaregistrujte se zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace