Czech English

CONCORD – Policy paper „Standing strong in the storm: an EU strategy to safeguard civic space worldwide“

26.12.2023
FoRS

CONCORD zveřejnil policy paper „Standing strong in the storm“, který se zaměřuje na omezování občanského prostoru v EU i mimo ni. Dokument navrhuje vytvoření „EU Civil Society Strategy“, která by proti těmto omezením bojovala. Strukturovaná a systémová strategie má potenciál přispět k vytvoření příznivého prostředí pro občanskou společnost v Evropě i ve světě. Tomuto tématu se na svém blogu věnuje také ředitelka CONCORD Tanya Cox – „2023: A bad year for civic space in the EU. What does this mean for 2024, the European Elections and institutional renewal?“ Víc informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace