Czech English

CONCORD – Reakce Evropské unie na pandemii COVID-19

30.4.2020
FoRS

CONCORD zaslal 6. dubna dopis Evropské komisi s řadou doporučení ohledně reakce EU na pandemii COVID-19. CONCORD doporučuje, aby se EU zaměřila na ty nejzranitelnější obyvatele, podpořila partnerské země v posilování jejich zdravotnických systémů, zaměřila svou pozornost také na ženy a dívky, podpořila místní organizace občanské společností a další. CONCORD také uvítal, že EU hodlá svoji reakci postavit na principu solidarity, nicméně způsob financování by potřeboval širší a dlouhodobé systémové změny. To je založeno i na nových číslech od OECD, které ukazují, že většina zemí EU nedosahuje svého závazku věnovat 0,7 % národního důchodu na oficiální rozvojovou spolupráci (ODA). Více novinek z CONCORDu se můžete dočíst v jejich newsletteru.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace