Czech English

ODI – Příspěvek migrantů k reakci na pandemii COVID-19

30.4.2020
FoRS

Uprchlíci a další migranti jsou důležitou součástí globální pracovní síly, která se zapojila do řešení dopadů pandemie COVID-19: každý den zachraňují životy a prospívají tak ekonomikám a komunitám, ve kterých žijí. Jejich přispěvek by však mohl být snadno přehlédnut či podceněn. Proto ODI v současnosti monitoruje a sbírá příklady reforem, nových iniciativ a kampaní z celého světa na téma, jak migranti pomáhají při zmírňování dopadů COVID-19, ve zdravotnictví apod. Příběhy ze všech světových kontinentů o zapojení migrantů se můžete dočíst zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace