Czech English

EU Delegation Report (CONCORD)

29.1.2015
adelastiborova
Evropská platforma evropských rozvojových nevládních neziskových organizací (CONCORD)  vydala report o vzájemných vztazích delegací EU a občanské společnosti s názvem „Mutual engagement between EU Delegations and civil society organisations: Lessons from the field“. Cílem je přispět ke zlepšení těchto vztahů, poskytnout příklady dobré praxe a zpětnou vazbu a dát doporučení EU, členským zemím EU a občanské společnosti. Zlepšit dialog mezi Delegacemi EU a občanskou společností, je pro rozvojovou spolupráci velmi důležité. Zpráva je založena na výsledcích celosvětového průzkumu 229 subjektů občanské společnosti (členů CONCORDu a jejich partnerů) pracujících v 70 partnerských zemích. Ze zprávy například vyplývá, že:
  • dialog mezi Delegacemi EU a občanskou společností je čím dál častější a existuje několik zajímavých zkušeností, ze kterých si lze vzít příklad.
  • jako skvělý krok vpřed je vnímáno zapojení občanské společnosti do vypracovávání tzv. Road Maps Delegací EU pro spolupráci Delegací EU v partnerských zemích.
  • mezi problémy, které se v dialogu vyskytují, patří především to, že je konzultační proces často jen jednorázový, k jednomu konkrétnímu případu. Je potřeba, aby dialog probíhal neustále.
  • je potřeba, aby se do dialogu zapojilo více aktérů občanské společnosti.
  • pro zlepšení dialogu je nutné zlepšit koordinaci organizací občanské společnosti.
Celý report si můžete přečíst zde.  

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace