Czech English

CONCORD – zpráva prezidenta CONCORDu ohledně současných výzev v EU

15.7.2016
FoRS

Johannes Trimmel, prezident CONCORDu, se vyjádřil o tom, jaké výzvy očekávájí Evropskou unii, nejen s ohledem na výstup Briánie ze společenství. O tom si přečtěte speciálně v článku„Brexit: some thoughts for campaigners“ od Toma Bakera. Také se podívejte na výstup z webového semináře CONCORDu ohledně Brexitu: „Consequences of Brexit: What does it mean? How should we react?“, na kterém byl jeden z řečníků právě Johannes Trimmel. Zprávu jako takovou si pak přečtěte na tomto odkaze.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace