Czech English

World Food Programme

15.7.2016
FoRS

The UN World Food Programme (WFP) zahájil činnost instituce Innovation Accelerator v Mnichově, která je společným pracovištěm WFP a zástupců podnikatelského, neziskového a akademického sektoru. Budou zde pracovat po dobu 3-6 měsíců společné týmy expertů na řešení nových strategií a projektů z oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Velká pozornost bude věnována inovativnímu využívání nových technologií.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace