Czech English

ČRA – Aktuality k současným dotačním výzvám

14.9.2022
FoRS
ČRA zveřejnila formulář k vytvoření druhé průběžné zprávy o projektu za období leden až září 2022. V rámci této zprávy požaduje pouze vyplnění excelové tabulky bez narativní přílohy a bez uvedení zdrojů k ověření. Všichni příjemci dotace, kteří máte povinnost dle bodu 9 Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaslat druhou průběžnou zprávu, učiňte tak prostřednictvím datové schránky do 20. 10. 2022. Podrobnosti zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace