Czech English

Development Aid – Tigraj se nachází na pokraji hladomoru

30.7.2021
FoRS

analýzy organizace Action Against Hunger vyplývá, že až 400 000 obyvatel v etiopském Tigraji čelí akutní potravinové nejistotě. Více než 33 000 dětí trpí těžkou podvýživou. Neutichající konflikt omezuje přístup humanitárním organizacím do Tigraje a oblastí Amhara a Afar, kde celé komunity zůstávají odříznuty od pomoci. Válčící strany zdevastovaly úrodu, zničily a vyloupily tamní zdravotní střediska. Zdravotníci z regionu prchají. Humanitární krize se bude nadále zhoršovat, pokud nebudou přijata adekvátní opatření a provedeny rozsáhlé investice.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace