Czech English

STARE-Předsednictví

Global week to #ACT4SDGs

16.9.2021
Nenechte si ujít Globální týden #Act4SDGs a diskuze s ním spojené, tzv. Turning Point Dialogues. Prostřednictvím rozhovorů expertky a experti z celého světa sdílí své představy o tom, jak podniknout razantní a efektivní kroky v klíčových otázkách, jako jsou například opatření v oblastech změny klimatu, zmírňování chudoby, lidských práv a boji proti globálním nerovnostem. Globální týden […]

UNICEF – Obnova ohnisek tyfu v Demokratické republice Kongo

2.9.2021
UNICEF vyjádřil znepokojení nad možnými dopady obnovy ohnisek tyfu ve východní provincii Ituri v Demokratické republice Kongo. Nemoc se do oblasti navrací po více než deseti letech. Výsledky výzkumu CASS odhalily, že případů nakažení se smrtelnými následky přibývá. Další případy jsou nově hlášeny také na hranicích s Jižním Súdánem a Ugandou. Migrace a přesun obyvatelstva navyšují riziko […]

Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) – Rozšíření humanitární pomoci a podpory migrantům

2.9.2021
IFRC oficiálně přijala multiregionální tříletý plánna rozšíření humanitární pomoci a podpory migrantům a vysídleným osobám. Toto téma představuje jeden z největších humanitárních problémů v Africe, na Blízkém východě a v Evropě. Migrující čelí vykořisťování, zneužívání, sexuálnímu a genderovému násilí a stávají se terčem obchodu s lidmi. Během své cesty nemají přístup k jídlu, vodě, hygieně, přístřeší […]

Bridge47 Network – Podcast o globálním vzdělávání s Vanessou Andreotti

2.9.2021
Expertka na vzdělávání Vanessa Andreotti v inspirujícím podcastu mluví o globálním vzdělávání a o tom, jak můžeme výchovou ke globálnímu občanství čelit odporu a apatii převládající v současném systému. Více informací zjistíte na webových stránkách Bridge47. Podcast si můžete poslechnout zde.

The European Climate Initiative (EUKI) – Projekty zaměřené na mitigaci klimatické změny a na globální oteplování

30.7.2021
– V rámci projektu EUKI BEACON byl představen soubor nástrojů pro zmírňování dopadů klimatické změny. Tzv. Climate Change Mitigation Kit (CCM Kit) poskytuje nápady pro zmírnění dopadů změny klimatu a vydává pokyny pro stanovení priorit zapojených aktérů. Více informací naleznete zde.– Dále představujeme brožuru „WTF is climate change?“, která obsahuje informace o příčinách a dopadech změny klimatu. Lze v ní nalézt seznam […]

Forus – Vydané publikace na téma SDGs, HLPF a další

30.7.2021
Forus vydal řadu publikací týkajících se Agendy 2030. Zde Vám poskytujeme odkazy na některé z nich:1. Progressing National SDGs Implementation zde;2. Are governments delivering on the Capacity Development of Civil Society to ensure a successful implementation of the 2030 Agenda? zde;3. Realising the potential of SDG 16 to promote and protect Civic Space, zde;4. The review of the HLPF zde.

Development Aid – Tigraj se nachází na pokraji hladomoru

30.7.2021
Z analýzy organizace Action Against Hunger vyplývá, že až 400 000 obyvatel v etiopském Tigraji čelí akutní potravinové nejistotě. Více než 33 000 dětí trpí těžkou podvýživou. Neutichající konflikt omezuje přístup humanitárním organizacím do Tigraje a oblastí Amhara a Afar, kde celé komunity zůstávají odříznuty od pomoci. Válčící strany zdevastovaly úrodu, zničily a vyloupily tamní zdravotní střediska. Zdravotníci […]

Green Doc, MUNI FSS – České klima 2021

30.7.2021
Green Doc ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Evropskou klimatickou nadací zrealizoval výzkum v rámci projektu České klima 2021. Vyšla tak online publikace, která mapuje české postoje, chování, politické preference a motivy v souvislosti s klimatickou změnou. Materiál nabízí odrazový můstek environmentálním iniciativám a veřejným institucím pro tvorbu efektivních komunikačních strategií a programů podporujících klimatickou angažovanost českých obyvatel. Kompletní […]

Evropská komise – Zpráva „Do Iráku se podařilo dostat první letadlo s humanitární pomocí“

16.12.2016
Boje na území Iráku stále pokračují a zasahují nejen ozbrojené složky, ale i mnohé civilní osoby. Nyní se poprvé v tomto roce podařilo Evropské komisi do míst dostat více než 40 tun humanitární pomoci, která zahrnuje převážně stany, přikrývky, hygienické potřeby, léky či nedostupné potraviny. Hlavně oblasti okolo Mosulu, Hawija a Telafaru jsou naprosto zničené […]

Evropská komise – Z Řecka do Plzně

16.12.2016
Řecko se v posledních letech obtížně vyrovnávalo s velkým množstvím osob, které žádaly o azyl. Nedostatky v legislativě byly částečně odstraněny a nyní Řečko čeká na navrácení osob, které o azyl pořádaly právě zde, jak stanovuje Dublinské nařízení, podle kterého se žádostí zabývá a následně ji vyhodnocuje vždy první země, kde osoba o azyl zažádá. Pokud […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace