Czech English

Diakonie ČCE – Kulatý stůl: Jak nás škola připravuje na život v globálním světě?

17.11.2017
FoRS

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce zve ke kulatému stolu s názvem  „Jak nás škola připravuje na život v globálním světě?“. Dojde zde ke zhodnocení  výsledků projektu a k debatě o začleňování GRV do výuky na základních školách. Akce se koná 20. 11. od 13:00 do 16:00 v centru Langhans Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1). Zúčastní se také zahraniční host, paní Sabine Kirstkterá bude prezentovat své zkušenosti s občanským vzděláváním v Sasku. Program je k nahlédnutí zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace