Czech English

Dobrovolníci pro rozvojovou pomoc Africe

14.10.2014
FoRS

Víkendový seminář Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci v Africe – 25.10. – 26. 10.

Máš chuť seznámit se s novými lidmi a kulturami a věnovat něco ze svých schopností a volného času pro něco smysluplného? Máš chuť zapojit se do projektů rozvojové spolupráce a výchovy zaměřených na Afriku? Seminář, na který Tě zveme, Ti umožní dozvědět se vše potřebné o problémech a práci v projektech rozvojové spolupráce, důrazu na trvalou udržitelnost a aktivní přístup při práci s místními komunitami, citlivému přístupu ke kulturním odlišnostem, respektu různorodosti. Seznámí Tě s prácí koordinátora projektu „Adopce afrických dětí“, rozvojovou osvětou a výchovou “Afrika nevšedníma očima…nejen v českých školách” i komunitním cen- trem “Ostrov Naděje” na Rusinga Island v Keni. Účastníci se v případě zájmu budou moci po semináři aktivně zapojit do projektů Centra Narovinu tady v ČR. Především hledáme další zodpovědné koordinátory pro projekt „Adopce afrických dětí“, dobrovolníky na zajištění výstav a propagace projektů, pomocníky na zpracování videí a prezentací projektů v Keni, graiky, ad- ministrativní výpomoc, specialisty na propagaci na internetu… Kurz vede Dana Feminová – zakladatelka a ředitelka Centra Narovinu, dlouhodobě organizující projekty v Keni a v ČR, jako je např. projekt „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“, “Ostrov naděje”… Informace a zápis: dana.feminova@adopceafrika.cz – mobil: 777 711 911 Leták

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace