Czech English

Druhé setkání GPEDC v Nairobi a dotazník k naplňování principů efektivnosti rozvoje

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • Druhé setkání GPEDC v Nairobi a dotazník k naplňování principů efektivnosti rozvoje
22.9.2016
FoRS

Jak již možná víte, druhé setkání Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci (GPEDC – Global Partnership for Effective Development Cooperation) na vysoké úrovni (HLM – High Level Meeting) proběhne letos 28. 11 – 1. 12. v Nairobi, jeho cílem bude mj. ukázat relevanci Globálního partnerství také pro implementaci Cílů udržitelného rozvoje.

Globální platforma CPDE (CSO Partnership for Development Effectiveness), která bude mít na setkání na vysoké úrovni své zástupce, vyzývá organizace občanské společnosti, tedy i členské a pozorovatelské organizace FoRS, k vyplnění dotazníku týkajícího se jejich naplňování principů efektivnosti rozvoje. Dotazník, vycházející z mezinárodního rámce efektivnosti rozvoje organizací občanské společnosti z roku 2011, najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace