Czech English

EK InfoPoint – Konference „Prevent and Protect. EU Investment to end Gender Based Violence!“

24.11.2023
FoRS

Zveme Vás na online konferenci „Prevent and Protect – EU Investment to end Gender-Based Violence!“, která proběhne v pondělí 27. listopadu v čase 14:00 – 15:30. Cílem události je zdůraznit závazky a opatření EU v oblasti boje proti genderově motivovanému násilí a jeho prevence a představit příklady dobré praxe. Istanbulská úmluva, ke které EU přistoupila, představuje významný krok vpřed v úsilí zaměřeném na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace