Czech English

Ekumenická akademie – OSN jednala o pomoci s rozvojem

17.5.2019
FoRS

V sídle OSN v New Yorku se v polovině dubna konalo Fórum o financování rozvoje, kde se řešilo nedostatečné financování naplňování Cílů udržitelného rozvoje či jak se vypořádat s hrozící vlnou dluhových krizí. Zúčastnili se i zástupci EA a další partneři, kteří upozornili na nutnost zavedení tzv. Global Debt Workout Mechanism, tedy nezávislého insolvenčního mechanismu, který by zemím v dluhové krizi pomohl hledat řešení s přihlédnutím k lidským právům a k dopadům na obyvatele. Pokud vás zajímá, jaké může být východisko z dluhové krize, podívejte se na krátké animované video, nebo si přečtěte blog.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace