Czech English

Eurocentrum Praha – Seminář Česko a řízené programy EU

8.11.2019
FoRS

Eurocentrum Praha si Vás dovoluje pozvat na další seminář z podzimního cyklu s názvem„Česko a přímo řízené programy EU: Evropa pro občany, Kreativní Evropa a Erasmus+“. Tématem semináře budou přímo řízené programy EU se zaměřením na programy Evropa pro občany, Kreativní Evropa a Erasmus+ a zkušenosti ČR s jejich využíváním. Seminář proběhne14. listopadu 2019 od 17:00 hodin v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). Více informací a registrační formulář na akci naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace