Czech English

EUTeens4Green – Grantová výzva na podporu zelené transformace v regionech EU

14.10.2022
FoRS

Výzva „EUTeens4Green – A new Generation of Young Ambassadors for a just inclusive Transition“, která je spolufinancována Evropskou unií, nabízí grantovou příležitost mladým lidem (15-24 let) a neziskovým organizacím pracujícím s mládeží. Cílem výzvy je podpořit zelenou transformaci v regionech EU, které jsou nejvíce závislé na fosilních palivech nebo na uhlíkově náročných průmyslových odvětvích. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 EUR. Deadline pro podání žádosti je 3. listopadu. Veškeré informace naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace