Czech English

FAO – Nový model evaluace dopadu živočišné produkce na klimatické změny

3.9.2016
FoRS

Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) uveřejnila informaci o novém modelu evaluace dopadu živočišné produkce na klimatické změny, který byl nazván GLEAM-i („Global Livestock Environmental Assessment Model interactive“). Tento model umožní širokému okruhu uživatelů zjistit například dopady plánovaných změn produkce masa, mléka a vajec na klimatické změny. Plný text zprávy FAO k tomuto modelu je k nalezení zde, doplňující informace pak na této adrese.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace