Czech English

Action against hunger Monitoring & Evaluation Guidlines

3.9.2016
FoRS

Action Against Hunger je globální humanitární organizace, která koná kroky proti příčinám a důsledkům hladu, snaží se zachraňovat podvyživené děti a zajišťovat, aby rodiny měly přístup k čisté vodě, jídlu, různým školením a zdravotní péči. Umožňuje celým komunitám, aby se osvobodily od hladu. Více informací o organizaci a její práci zjistíte na jejich stránkách. Na co chceme ale především upozornit, je jejich brožura Multi-Sectoral Monitoring & Evaluation Guidelines, k nalezení zde. Jeho název vypovídá sám za sebe, poskytuje praktickou příručku nejen pro terénní pracovníky. Neváhejte si ji proto pročíst!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace