Czech English

FoRS a české předsednictví 2022

26.7.2022
admin
Česká republika předsedá Radě EU od 1. července 2022 do 1. ledna 2023. Hlavním cílem českého předsednictví je maximální možnou měrou přispět k bezpečnosti a prosperitě EU, což je v kontextu současných globálních výzev velmi komplikované. Jejich řešení se neobejde bez rozvojové spolupráce a humanitární pomoci- FoRS, jakožto platforma sdružující 34 českých neziskových organizací a vědeckých institucí,  hodlá k úspěšnému zvládnutí českého předsednictví přispět následovně:
 • posilovat kapacity organizací občanské společnosti
 • podnikat koordinované kroky ke zvýšení dopadu komunikačních a advokačních aktivit.
 • zajištění kontinuálního a dostatečného financování oficiální rozvojové pomoci
 • Zaměření se na kvalitativní aspekty oficiální rozvojové pomoce a její efektivitu (transparentnost a inkluzivní partnerství); zvýšení kapacity a kvality českého systému implementace bilaterální ODA včetně České rozvojové agentury.·    Důraz na agendu související s klimatem a její propojení s různými aspekty zemědělství, živobytí, výživy a odolnosti komunity.
 • Zvyšení pozorností na globální rozvojové vzdělávání a občanskou výchovu.
 • Usnadnit příznivé prostředí pro CSOs v oblasti rozvojové spolupráce – na národní úrovni, na úrovni EU, v partnerských zemích oficiální rozvojové pomoci a v zemích Východního partnerství, v aspektech lidských práv, demokracie a právního státu.
 • Na základě diskuzí s členskými a partnerskými organizacemi byly stanovené priority rozvojové spolupráce České republiky:·
Na základě stanovených priorit FoRS má na starosti organizaci řádu aktivit:
 1. září, Praha Debata FoRS a VOICE o humanitární agendě EU s rozhodujícími činiteli z DG INTPA, CZ, PL, SK.
 2. října, Brusel/CZ PERMREP Kulatý stůl „Odolnost prostřednictvím účasti“ o posílení příspěvku občanské společnosti k udržitelnému rozvoji v rámci vnější politiky EU. Akce se koná ve spolupráci Ústavu mezinárodních vztahů a FoRS za podpory Stálého zastoupení ČR v Bruselu.
 3. listopadu, Praha Kulatý stůl k Dublinské deklaraci (nové evropské prohlášení o globálním občanském vzdělávání do roku 2050). Na přípravě návrhu se nyní podílí FoRS a Ministerstvo zahraničních věcí. Deklarace bude přijata v listopadu 2022 během českého předsednictví.
9 – 10. listopadu, Praha                    Mezinárodní konference „Odolnost jako úkol: Jak pomoci lidem v nestabilních regionech vyrovnat se s komplexními krizemi“. Konference poskytne příležitost zdůraznit význam rozvojové spolupráce a roli občanské společnosti jako klíčového prvku při posilování odolnosti místních komunit v rozvojových zemích, které tak mohou reagovat na stále nestabilnější situaci.
 1. listopadu, Praha Festival globálního rozvojového vzdělávání. Zahrnuje workshopy, programy pro učitele základních/středních škol/univerzit, panelovou diskusi. Festival je pořádán v rámci Týdne globálního vzdělávání, který koordinuje FoRS a jeho členové po celé republice.
 2. listopadu, Praha Univerzity pro rozvoj. Jednodenní akce zaměřená na výměnu zkušeností, prezentaci a navazování kontaktů mezi akademickými institucemi (univerzitami, think-tanky) působícími v oblasti rozvojové spolupráce a aktéry z nevládních organizací, státních orgánů, obcí a podnikatelského sektoru.
Zároveň FoRS je součástí projektu „Towards an open, fair and sustainable Europe in the World”, během kterého od ledna 2022 do června 2023 budou organizace Coordination Sud (Francie), FoRS (Česká republika), CONCORD Sweden (Švédsko) a celoevropská síť nevládních organizací CONCORD Europe úzce spolupracovat na prosazování koherentních politik rozvojové spolupráce a pozitivních změn v Evropě i mimo ni.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace