Czech English

Předsednictví Rady EU – proč, jak, kdy?

25.7.2022
admin
      Každý členský stát EU na rotační bázi dostává předsednictví v Radě Evropské unie na dobu 6 měsíců. Za tuto dobu vybraný stát určuje agendu a priority Rady EU, řídí zasedání a zastupuje Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Důležitým úkolem pro stát je zajištění na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. Od července roku 2022 do 1. ledna 2023 podle pořadí Česká republika má předsednictví v Radě EU, což znamená, že její hlavními úkoly budou plánování a řízení zasedání Rady a jejích přípravných orgánů; a taky zastupování Rady ve vztahu k jiným orgánům EU. Pro Česko to znamená povinnosti jako
  • dohlížení na řádný průběh jednání a správné uplatňování jednacího řádu Rady a jejích pracovních postupů,
  • organizace formálních a neformálních zasedání,
  • spolupráce s předsedou Evropské rady a s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a případnou pomoc orgánům v jejích činnostech a jiné.
Mezi priority předsednictví České republiky 2022 patří 5 základních bodů:
  1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  2. Energetická bezpečnost
  3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
  5. Odolnost demokratických institucí
Během předsednictví je taky důležité hledat jednotu v rozmanitosti, což zdůrazňuje české logo a moto. České logo reprezentuje 27 členských států, každý z kterých má podobu střelek kompasu v barvách nacionálních vlajek. Moto českého předsednictví 2022 je citace Václava Havla „…úkolem dnešní Evropy je znovu objevit své svědomí a smysl pro odpovědnost v nejhlubším slova smyslu, nejen s ohledem na vlastní politickou architekturu, ale také s ohledem na svět jako celek“. Moto zdůrazňuje obecné cíle českého předsednictví jako v nejvyšší možné míře přispět k vytváření podmínek pro bezpečnost a prosperitu EU v kontextu evropských hodnot svobody, sociální spravedlnosti, demokracie a právního státu a odpovědnosti za životní prostředí.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace