Czech English

FoRS v newsletteru CONCORD Europe

Předsednický projekt „“Směrem k otevřené, spravedlivé a udržitelné Evropě ve světě“ byl zahájen již rumunským předsednictvím na začátku roku 2019. Představuje společnou cestu národních platforem, které hájí nebo budou hájit předsednictví Rady EU. Projekt umožňuje platformám a konfederaci CONCORD úzce spolupracovat a přibližovat se vizi udržitelného a spravedlivého světa.

Česká republika se kormidla ujmula po Francii. Přečtěte si o programu FoRS, který byl otištěn v newsletteru CONCORD, pro období předsednictví (volně přeloženo z anglického originálu).

FoRS se připravoval na aktivity spojené s českým předsednictvím v Radě EU velmi intenzivně; vedl rozsáhlé diskuse se svými členskými organizacemi i dalšími partnery, aby na jejich základě stanovil priority. Veškeré aktivity FoRS jsou možné díky předsednickému projektu EU tria Francie-Česko-Švédsko a CONCORD, který je podpořen DG INTPA.
Cíle FoRS jsou zaměřeny především na zvýšení povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci a posilování její podpory mezi veřejností i decision makery. Oslovení širší veřejnosti nezajišťuje sekretariát FoRS sám, ale také prostřednictvím dalších členských organizací.

FoRS posiluje kapacity organizací občanské společnosti a koordinuje kroky v oblasti komunikačních i advokačních aktivit, což by mělo zvýšit jejich dopad. Za tímto účelem byla zřízena pracovní skupina FoRS speciálně se věnující českému předsednictví, bylo také zorganizováno dvoudenní školení ke zlepšení komunikace. Devátého a desátého listopadu se v Praze uskuteční mezinárodní konference FoRS „Odolnost jako úkol: Jak pomoci lidem v nestabilních regionech vyrovnat se s komplexními krizemi“.

Ruská invaze na Ukrajinu představuje nečekanou globální výzvu a významně ovlivnila projekt. Pozornost českých občanů a politiků se soustředí především na vnitřní problémy země: uprchlickou krizi, vysokou inflaci, energetickou bezpečnost a hybridní hrozby. Cílem FoRS je přesto důrazně informovat veřejnost a politiky o významu rozvojové spolupráce jakožto nástroje, který tím, že zlepšuje život lidí mimo EU, přispívá také k odolnosti občanů členských států EU, včetně Česka.

Celý newsletter věnovaný předsednickému projektu si můžete přečíst v anglickém jazyce ZDE.

 

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace