Czech English

Glopolis: Mapa prevence plýtvání potravinami (MaPPP)

Červnová Mapa prevence plýtvání potravinami se zaměřuje na téma jídla, které je věcí smyslů. Ačkoli chuť a čich jsou hlavními smysly spojené s jídlem, zdá se, že nás obchodníci navedli, abychom potraviny soudili očima. Nyní se díváme spíše na vzhled zeleniny a ovoce a vyhazujeme jídlo po datu spotřeby bez toho, abychom si k němu přičichli. To ale má za následek spoustu zbytečně vyhozeného jídla do popelnic. Velkým krokem dopředu je tedy iniciativa některých evropských supermarketů, které nám nyní dávají možnost vybrat si i „nevzhledné“ kusy nebo to že EU přehodnotí datum min. trvanlivosti u některých potravin. Kompletní MaPPP Červen 2014 naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace