Czech English

Nová studie: Úspěšnost NNO z EU13 v projektech EK na GRV

10.6.2014
FoRS
TRIALOG zveřejnil novou studii „A Decade of EU13 Civil Society Participation in European Development Education and Awareness Raising Projects„.

Studie se zaměřuje na to, jak úspěšné byly organizace občanské společnosti ze zemí EU13 v posledních deseti letech v žádostech u Evropské komise (EK) ohledně financování projektů rozvojového vzdělávání a osvěty (DEAR). Studie byla provedena na základě dostupných informací z veřejné databáze EK a průzkumu mezi organizacemi občanské společnosti z EU13, do něhož přispěl i FoRS.

Hlavní závěry studie:

  • Organizace občanské společnosti v rámci skupiny EU12 (bez Chorvatska) získaly 17,4 % z celkového počtu grantů a 14,1 % z celkové částky (tj. 20 % část rozpočtu určenou jen pro ně zcela nevyčerpaly).
  • Průměrná velikost dotace přidělené organizacím EU12 činila 150 000 euro, což je méně než průměrné částky přidělené organizacím v rámci EU15.
  • Mezi lety 2004 a 2013 Evropská komise  udělila dotace vyšší než 1 milion euro pouze dvěma organizacím občanské společnosti ze zemí EU13, a to z České republiky a Maďarska.
  • Neschopnost navýšit částky spolufinancování a nedostatečné zpětné vazby od EK vůči neúspěšným žadatelům zůstávají významnou překážkou pro řadu organizací s ohledem na větší úspěšnost jejich žádostí.
  • Existují značné rozdíly podle národnosti v rámci skupiny EU13 v úspěšnosti žádostí o granty DEAR. S velkým náskokem jsou na prvním místě české organizace, kterým bylo mezi lety 2004-2013 uděleno 30 % finančních prostředků přidělených EU13 v rámci projektů DEAR (23 % z celkového počtu grantů pro EU13).
  • Úspěchem bylo partnerství organizací občanské společnosti EU13 a EU15 v rámci projektů DEAR, kdy pouze 12 % všech projektů DEAR financovaných Evropskou komisí nezahrnovalo alespoň jednu organizaci z EU13 jako partnera.
Celá studie je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace