Czech English

Glopolis – Veřejná debata „Reflexe voleb na Slovensku a v Polsku“

19.11.2023
FoRS

Zveme Vás na veřejnou online debatu „Reflexe voleb na Slovensku a v Polsku: Vliv na právní stát a občanský prostor v zemích V4.“

Jaké jsou s ohledem na měnící se politické režimy výzvy, příležitosti a hrozby pro demokratické instituce a občanskou společnost zemí V4? Jakou roli má při podpoře právního státu EU a jaké nástroje k tomu má? Jak mohou reagovat nevládní organizace? Bude možná spolupráce nevládních organizací s nastupujícími vládami po volbách na Slovensku a Polsku? Jak bude vypadat? Přijďte diskutovat na online veřejné debatě 21. listopadu od 16:00 do 17:30. Debata bude probíhat v angličtině online přes Zoom, registrace zde. Více informací na následujícím odkazu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace