Czech English

Hospodářské noviny – Speciální příloha „Společensky odpovědné vzdělávání“

Snažíme se, aby svět kolem nás byl o něco čistší, udržitelnější či vlídnější? Tuto úlohu často nesou na bedrech právě neziskové organizace. Ale stačí to? Nejsou to ve skutečnosti právě politici, právníci či ekonomové, kdo tahají za nitky a ovlivňují směr, kterým se dáme? Z tohoto důvodu se Projekt OSN Principles for Responsible Management Education zaměřil na studenty ekonomických oborů a zjišťoval, jak uvažují o společensky odpovědném byznysu a jaké zkušenosti si ze škol odnášejí. Dále se v rozhovoru s Markétou Šetinovou (Asociace společenské odpovědnosti) dozvíte, jaké inovace můžete čekat v globálním rozvojovém vzdělávání na školách a v čem je pro studenty přínosné a nebo jak bojovat proti předsudkům v článku „Hendicapovaní na vedoucích postech“. To a mnohem více o inovativním vzdělávání, finanční bezpečnosti či roli dobrovolnictví čtěte v příloze HN!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace