Czech English

Česká rozvojová agentura – článek M. Kaplana

Svět se zdá být stále méně stabilní. Vypukají války, katastrofy, politiky mnoha zemí kolabují. „Co se to ve světe vlastně děje? A co s tím?“ ptá se Michal Kaplan v článku „Jak naložit s výzvami dnešního světa“ v týdeníku Respekt, kde kriticky pohlíží na svět kolem nás a směr, kterým se ubírá. Odpověď nachází v kvalitní rozvojové spolupráci. I proto ČRA vítá zjištění, která přinesla vůbec první hodnotící zpráva OECD. Hodnotící zprávy fungují na principu vzájemné kontroly, kdy hodnocení provádí státy navzájem, což je dle Michala Kaplana největší přínos, neboť proces učení je oboustranný. Zpráva OECD přinesla ČR 16 konkrétních opatření, jak učinit pomoc efektivnější. Mnoho z nich je v souladu s plánovanými strategiemi, jako například zaměření více finančních prostředků do menšího počtu zemí či nástroje zvýšení finanční efektivnosti. Plné znění komentáře k hodnotící zprávě čtěte zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace