Czech English

HUKO – Humanitární kongres 2017

21.8.2017
FoRS

Humanitární kongres je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností, informací a nápadů, které se týkají humanitární pomoci. Kongresu se pravidelně zúčastňují přední odborníci z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií a vyměňují si mezi sebou zkušeností, informace a nápady. Tématem letošního ročníku, který se odehraje 3. a 4. 11. 2017 v Institutu ekonomických studií FSV UK v Opletalově ulici v Praze, je New trends, new actors & old ethics“. Kompletní program najdete pod tímto odkazem, zaregistrovat se je potom možné zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace