Czech English

Humanitární kongres 11.10.2013

10.10.2013
adelastiborova
Do Olomouce se v pátek 11.října sjedou přední světoví odborníci, kteří budou v rámci Humanitárního kongresu diskutovat o současné situaci v Sýrii, moderních technologiích v humanitární práci nebo okamžitých a plíživých katastrofách. Hlavním tématem kongresu pak bude nezávislost humanitární pomoci. Studentům magisterských a Ph. D. programů z univerzit v ČR (mimo Prahu) bude hrazeno ubytování a cestovní náklady. Veškeré informace o programu, registraci a proplácení nákladů naleznete na www.humanitarnikongres.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace