Czech English

Humanitas Afrika – Diskusní večer „Přes Afriku“ o diplomacii i multikulturalismu

8.10.2016
FoRS

Tento 7. diskusní večer v sérii „Přes Afriku“ na téma Jsou mezinárodní vztahy, diplomacie a multikulturalismus stále relevantní? Pokud ano, jak by měly být řešeny? se bude konat již zítra, 7. října v Goethe Institute. Hosty budou  J. E. Abderahman Salaheldin, velvyslanec Arabské Egyptské republiky, Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů a Nicol Adamcová z MZV. „Přes Afriku“ je série diskusních večerů mapujících aktuální dění v Africe a o Africe.  Cílem je získání celkového vhledu do aktuálního dění v Africe a porozumění přínosu africké diaspory české společnosti a ekonomice. Více info tady!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace