Czech English

INEX- SDA – projekt pro mladé stážisty GLEN

11.12.2016
FoRS

Zajímají vás globální souvislosti a toužíte po osobní zkušenosti s prací v mezinárodním týmu v místní NNO v Beninu, Gruzii, Moldavsku, Keni, Barmě či Ugandě? Zúčastněte se ročního cyklu globálního rozvojového vzdělávání GLEN, jehož součástí jsou: 3 vzdělávací semináře, tříměsíční stáž v neziskové organizaci v Asii, Africe, Evropy mimo EU, realizace vlastního projektu po návratu (za podpory vysílajícího projektu organizace). Účast ve vzdělávacím cyklu je dotována stipendiem. Více informací o projektu, konkrétních stážích a o tom, jak se přihlásit, naleznete zde. Přihlášky do výběrového řízení je třeba odeslat nejpozději do 16.1. 2017.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace