Czech English

INEX-SDA – zpravodaj

22.7.2016
FoRS

V nejnovějším zpravodaji INEX-SDA se dozvíme o hned dvou školeních. Jedná se o mezinárodní školení v Portugalsku, 18. – 24. října, o kterém se dočtete zdea o podzimní školení pro vedoucí a školitele, na které se právě otevřelo přihlašování. Info o něm je tady. Co takhle nějaký kurz? Třeba Mezinárodní kurz pro dobrovolníky se zkušeností z projektů v globálním Jihu! *What next?*, který se uskuteční na přelomu září a října.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace