Czech English

Lékaři bez hranic – zpravodaj

22.7.2016
FoRS

Zvláštní důraz je tentokrát kladen na výroční zprávu,která byla vydána koncem června, o tom, co čeští a slovenští spolupracovníci Lékařů bez hranic loni dokázali.Novinky přináší takédva příběhy z terénu, jeden z extrémních podmínek severovýchodních hranic Jordánska se Sýrií, kde uvázly desetitisíce lidí. Je zde také zdravotní sestra Jitka Kosíková, která o místupodala své svědectví. Druhýpříběh je potom z pátrací a záchranné lodi Lékařů bez hranic a to od mladé ženy z Kamerunu, která byla před cestou přes Středozemní moře násilím odtržena od své dcery. Určitě si stále pamatujete na Polní nemocnici, která stála v květnu na náměstí Míru. Jak to v ní vypadalo, se podívejte tady! 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace