Czech English

Iniciativa MĚJ SE K SVĚTU

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 proběhla tisková konference, během níž byla za účasti vicepremiéra vlády ČR Pavla Bělobrádka představena iniciativa MĚJ SE K SVĚTU. (Více informací z tiskové konference naleznete v tiskové zprávě zde.) Organizace sdružené v kampani MĚJ SE K SVĚTU se shodly na následujících tématech, která vycházejí z nových globálních Cílů a která považují za prioritní pro Českou republiku: 1. VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ VE SPOLEČNÉ ŠKOLE (garantem tématu je EDUin) 2. SOUDRŽNÁ A ROZMANITÁ SPOLEČNOST (garantem tématu je Platforma pro sociální bydlení) 3. ROVNOST MUŽŮ A ŽEN (garantem tématu je Česká ženská lobby) 4. ZELENÁ, INOVATIVNÍ EKONOMIKA (garantem tématu je Zelený kruh) 5. SPOLUPRÁCE SE SVĚTEM (garantem tématu je FoRS) Více podrobností k nalezení na těchto webových stránkách.   Celý dokument k MĚJ SE K SVĚTU k přečtení zde.        

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace