Czech English

MZV – Bulletin k ZRS

9.10.2015
FoRS

Jste-li pravidelnými čtenáři měsíčníku MZV ČR vydávaného Odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj, pak nepřehlédněte aktuální vydání, které se věnuje potravinovému zabezpečení. Okrajověji se Bulletin zmiňuje i o naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Čtěte zde.

Nyní se připravuje poslední dvojčíslo, které bude pokrývat témata Udržitelný rozvoj a opatření v oblasti klimatu a Lidská práva a správa věcí veřejných. Pokud byste rádi navrhli příspěvek, zašlete prosím stručný text s fotografií ve vysokém rozlišením nejpozději do úterý 3. listopadu na adresu lucie_hanzlickova@mzv.cz. Vzhledem k omezenému místu a snaze vyhnout se duplikaci témat doporučujeme záměr nejprve konzultovat na stejné adrese.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace