Czech English

International Centre for Parliamentary Studies – Professional Certificate in Strategic Migration Management

Interaktivní výuka podpoří účastníky v porozumění klíčovým tématům, jako je nelegální migrace, správa hranic a vztah mezi globalizací a migrací. Uplatněním nástrojů strategického plánování a zkoumáním případových studií o osvědčených postupech budou účastníci připraveni formulovat a implementovat udržitelné strategie pro řízení migrace, podporované důkladným pochopením globálního kontextu a nákladů a přínosů různých politik. Kurz se uskuteční 19. – 23. 7. online formou. Účastníci, kteří se zaregistrují a uhradí cenu kurzu do 29. 3. dostanou slevu 25 %. Detailní program naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace