Czech English

ANGEL – Conference 2021: Pedagogy Of Hope And Global Social Justice

The Academic Network for Global Education & Learning (ANGEL), vás zve na čtvrtou mezinárodní konferenci ve dnech 25. – 27. května 2021. Tato klíčová událost pro profesionály z oblasti globálního vzdělávání se nyní bude konat zcela online. Hlavním cílem bude přezkoumat a zamyslet se nad rolí globálního vzdělávání a výchovy ke globálnímu občanství, diskutovat o roli globální sociální spravedlnosti jako pedagogického přístupu v reakci na výzvy a nerovnosti ve světě způsobené COVID-19.  Pro ty, kteří by chtěli na konferenci aktivně participovat, je také možné prezentovat  svoje výsledky a výzkum. Více informací a možnost registrace zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace