Czech English

V rámci Ceny inspirace Světové školy vznikly i Příběhy Světových škol. 

Učitelé a studenti z oceněných škol sdíleli své zkušenosti z projektů Světové školy. Projekty vedou k aktivnějšímu zapojení studentů do výuky, k diskuzím, kreativnějšímu pojetí výuky. Jiný způsob výuky navíc prohlubuje vztah studentů s učiteli.

Foto: Jan Horejš, Člověk v tísni

Příběhy dobré praxe

 „Myslím, že to má dopad i na naše mentální zdraví. Je to něco jiného, než když pořád sedíme v lavici, posloucháme informace a dostáváme je do hlavy. Při podobných projektech máme prostor tvořit a prezentovat vlastní nápady,“ popisuje svůj pohled na projekty Světové školy Bára Cvečková ze Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci. 

Studenti frýdlantského gymnázia se rozhodli, že se v projektu Světová škola budou dlouhodobě věnovat tématu života lidí s hendikepem. Pořádají charitativní běh, během roku pak dělají exkurze do zařízení, kde žijí lidé s hendikepem. 

Frýdlantští studenti gymnázia se ve Světové škole zaměřují na téma života lidí s hendikepem.

„Obecně se nám, myslím, daří mít ve škole respektující atmosféru vůči odlišnostem. Není to zásluha jen těchto projektů, ale určitě ji tím podporujeme. Velmi přínosná jsou v tom ta osobní setkání, sdílení příběhů, kdy můžeme společně jít do hlubších prožitků,“ popisuje Tomáš Lengál dopady těchto programů na celou školu.

Kopřivnická ZŠ Floriána Bayera dlouhodobě směřuje větší pozornost k multikulturním a globálním tématům. Žáci při hodinách vaří pokrmy z celého světa, pořádají módní přehlídky, tvoří účesy typické pro různé kontinenty apod. Rodiče chodí místo třídních schůzek do Filmové kavárny, kde se mohou seznámit s výsledky práce svých dětí a popovídat si s pedagogy nad fair-trade kávou. 

Foto: Tomáš Princ

Podle Martiny Holíkové ze ZŠ Fryčovice  program Světová škola nabízí témata, která překračují školní osnovy: „Děti se dozví i něco jiného, něco navíc. Dozví se, že nás obklopuje nějaký svět a že k němu nemáme být lhostejní. Světová škola má tato témata perfektně zpracovaná.“

Studentky z Gymnázia Kojetín vyzdvihují, že se díky pořádání akcí Světové školy naučily přemýšlet o světě, pracovat společně, překonávat překážky a nevzdávat to.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace