Czech English

Konference nestátní neziskové organizace v roce 2016

Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vás zve na konferenci Nestátní neziskové organizace v roce 2016 která se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MBA a ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, Mgr. Jiřího Dienstbiera. Cílem konference je diskutovat o aktuálních tématech v oblasti neziskového sektoru. Konference se zúčastní zástupci státu, jednotlivých neziskových organizací, odborníci, politici. Moderuje Ing. Jiří Horecký, PhD. MBA, prezident UZS CR. Akce se odehraje dne 5. listopadu v Paláci Charitas, Karlovo náměstí 2, Praha 2. Vstupné činí 390 Kč. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace