Czech English

Ústav mezinárodních vztahů – vědecká kavárna o migraci

V návaznosti na společnou diskuzi členských organizací FoRS k migraci Vás srdečně zveme 21. října od 15 hodin do Vědecké kavárny Uprchlictví a migrace, která proběhne s podporou Výzvy vědců, jejíž spoluorganizátorka s ředitelem kavárnu také otevře. Kavárna se koná v Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1. Akce ve stylu science café, ve které vystoupí vědci z ÚMV nebo s námi spolupracující vědkyně, je určena pro širší veřejnost, která se chce dozvědět výsledky současného výzkumu o uprchlictví a mezinárodní migraci srozumitelnou formou , v širších souvislostech a zároveň o nich také vést otevřenou diskusi. Program naleznete online.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace