Czech English

Jak může občanská společnost přispět k udržitelnému rozvoji ve vnějších politikách EU

V rámci projektu „Towards an open, fair and sustainable Europe in the World“ jsme 26. října 2022 uspořádali ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Stálým zastoupením ČR v Bruselu kulatý stůl na téma: „Jak ve vnějších aktivitách EU posilovat odolnost místních komunit prostřednictvím jejich zapojení do rozhodování“. Důraz byl kladen na oblast východního sousedství EU, dlouhodobou udržitelnost a lidská práva.

V panelu vystoupili expertka a experti z českých i zahraničních organizací (Arnika, ÚMV, Člověk v tísni, CEE Bankwatch Network, CONCORD Europe, CONCORD Sweden) a také z Evropské komise (DG NEAR a DG INTPA).  Moderovali Pavel Přibyl, ředitel FoRS a Sophie Desmidt z ECDPM, centra pro africko-evropské vztahy.

První část debaty se věnovala tomu, jak občanská společnost přispívá k budování odolnosti v zemích východního sousedství/kandidátských zemích. Karolína Brabcová z Arniky například popisovala rozdíly ve spolupráci s volně organizovanými komunitami v Bosně a Hercegovině, Moldavsku, na Ukrajině a s etablovanými  nevládními organizacemi v Thajsku a Bělorusku. Nevládní organizace potřebují pomoci se strategickým rozvojem a také rozvojem veřejných kampaní k prosazení progresivních změn. Důležité je používání právních nástrojů a vymáhání práva, které je často podceňováno. Místní komunity jsou klíčoví aktéři prosazování legislativy EU v oblasti životního prostředí, a proto je na místě podporovat rozvoj jejich kapacit.

Henrik Halvardsson z Concord Sweden zmínil, že vlády, ministerstva a ambasády často neví, jak přistupovat k aktérům občanské společnosti, a je potřeba je to naučit. 

Debata se rozvinula i na téma, jaké aktivity by měla EU (potenciálně členské státy EU) konkrétně podporovat a co by Evropská unie mohla dělat lépe.

Hlavní poselství, které na akci zaznělo, shrnula Tanya Cox z Concord Europe:

“Musíme jako první myslet na ty, kteří jsou nejvíce pozadu. A toho lze dosáhnout právě tím, že do tvorby politiky EU hned od počátku zapojíme občanskou společnost.”


Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace