Czech English

Lékaři bez hranic a Missing Maps – Aplikace MapSwipe

Aplikace MapSwipe je jako snadná hra, kterou si zpříjemníte volný čas a navíc zefektivníte humanitární pomoc. Rozpoznáváte satelitní snímky neprobádaných oblastí, na nichž jsou budovy, silnice aj. Mapy pak pomáhají humanitárním pracovníkům, kteří často působí na neprozkoumaných místech, o kterých dosud není známo, jak vypadají ani kolik lidí je obývá. Data se používají k lepšímu zaměření úsilí  dobrovolníků projektu Missing maps, aby mohli přidat podrobnosti do OpenStreetMap. Bez těchto údajů však nelze vyhodnocovat humanitární a zdravotní potřeby a plánovat efektivní pomoc. Najdete ji v Google Play i App Store.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace