Czech English

Blended finance project – Nabídka semináře „The privatization of international aid“

Tzv. Blended Finance se rozumí využívání fondů veřejné podpory k získávání peněz ze soukromého sektoru za účelem splnění mezinárodních cílů v oblasti pomoci a rozvoje a zároveň poskytuje zisk soukromým investorům. Stále více se prosazuje jako řešení mezery ve financování za účelem dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN. Seminář proběhne 31. 3. (18:00 – 19:30 SEČ). Více informací a možnost registrace naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace