Czech English

Lékaři bez hranic – Zahájení spolupráce v oblasti prevence a kontroly šíření infekce COVID-19

Lékaři bez hranic ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zahajují aktivity zaměřené na prevenci a kontrolu šíření infekce onemocnění COVID-19. Jejich cílem je nyní podpora konkrétních pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory v Plzeňském a Jihomoravském kraji. V souvislosti s tímto projektem MSF nabízejí pomoc pobytovým zařízením sociálních služeb (především domovy seniorů) v oblasti prevence a kontroly šíření infekce. V případě zájmu o podporu projektů Vaší organizace se můžete obrátit na e-mail sylva.horakova@prague.msf.org. Pro více informací klikněte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace