Czech English

LINK! – 26. edice newsletteru o parterství Afriky – EU

3.9.2016
FoRS

Toto dvacáté šesté vydání LINK! přináší zvýraznění událostí v rámci partnerství Afriky a EU mezi  dubnem a červencem 2016. V tomto vydání si můžete přečíst například exkluzivní rozhovor s Gary kdoule, vedoucí delegace EU při Africké unii, hodnotit pokrok a dosažené výsledky partnerství Afrika-EU během pěti let své funkčnosti. Také ale přináší informace o mírové a bezpečnostní spolupráci a články o finanční budoucnosti afrických mírových operací a ochrany dětí před důsledky ozbrojeného konfliktu. Další články pokrývají e-Governance v Africe, svěřeneckého fondu EU Emergency pro Afriku, podpisu dohody o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a zemích jižní Afriky. The LINK! je vydáván delegací Evropské unie při Africké unii a můžete si ho přečíst zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace