Czech English

Lucemburské předsednictví v Radě EU

9.7.2015
FoRS

Prvním červencem počínaje se stává Lucembursko předsednickou zemí v Radě Evropské unie. Z tohoto důvodu se 20. července odehraje meeting v kancelářích CONCORDu, aby byl prodiskutován program a priority nové předsednické země.  Bude představeno sedm priorit pro rok 2015:

  • stimulační investice k nastartování růstu a zvýšení zaměstnanosti
  • prohloubení sociální dimenze EU
  • řízení migrace, propojení svobody, práva a bezpečnosti
  • revitalizace trhu díky digitální dimenzi
  • evropská konkurenceschopnost v globální a transparentní síti
  • podpora udržitelného rozvoje
  • posílení přítomnosti EU ve světě

Podrobnější popis cílů lze nalézt na oficiálním webu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace